تجدید فراخوان سرمایه گذاری
تجدید فراخوان سرمایه گذاری
شهرداری محمدشهر با استناد به مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری در نظر دارد برای مکانیزه کردن تعداد چهار دستگاه از پلهای فلزی عابر پیاده از طریق نصب آسانسور و احداث و بهره برداری از زمین چمن مصنوعی جنب پارک آزادگان را از طریق فراخوان به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نماید لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه هیئت عالی شهرداری مراجعه نموده ویا با شماره تلفنهای ۳ـ02636204601 داخلی 126 تماس حاصل فرمایند. ادامه مطلب
آگهی مزایده عمومی 1-	چوب هاي خشك دپو شده 2-	اجناس و لوازم آشپزخانه شهرداري 3-	آهن آلات مستعمل وسايل پارك آزادگان 4-	واگذاري و ساماندهي روز بازارها 5-	فروش خودرو پرايد مدل 1381 (تجديد)
آگهی مزایده عمومی 1- چوب هاي خشك دپو شده 2- اجناس و لوازم آشپزخانه شهرداري 3- آهن آلات مستعمل وسايل پارك آزادگان 4- واگذاري و ساماندهي روز بازارها 5- فروش خودرو پرايد مدل 1381 (تجديد)
شهرداری محمدشهر در نظر دارد موارد ذيل را بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط دعوت بعمل می آید ادامه مطلب