ردیف

ساختمان

شماره تلفن

نمابر

آدرس پست الکترونیک

 

1

(ساختمان شهرداری) محمد شهر _ بلوار امام خمینی (ره) _ خیابان شهید شاه حسینی

 

02636204401_5

02636201334

 Mohamadshahrr@mali.imo.org.ir

 

2

(ساختمان شورا) محمد شهر بلوار امام خمینی جنب بانک مسکن

 

02636200405_7

02636216877